Să ne rugăm sfântului pomenit azi așa, mare ajutor aduce rugăciunea aceasta:

În panteonul românesc, se află la loc de cinste și Sfântul Sava de la Buzău. Este celebrat atât de credinicoșii ortodocși, pe 12 aprilie, cât și de romano-catolici, pe 28 aprilie. Mai este cunoscut și sub numele de Sava Gotul.Că Dumnezeu a binecuvântat aceste plaiuri cu mult har stă dovadă prezența unui număr mare de sfinți care provin de pe aceste meleaguri. Din nefericire, mulți au rămas necunoscuți. Însă Sfântul Mucenic Sava se bucură de slava binemeritată. El se regăsește printre primii martiri creștini, provenind din ținutul Buzăului.Cărțile bisericești spun despre Sfântul Sava că ar fi venit pe lume în jurul anului 334, într-un ținut din vecinătatea râului Buzău de azi, într-o familie creștină. Încă de mic și-a dovedit credința, fiind apropiat Bisericii. Cu timpul, i-a devenit ucenic întru ascultare duhovnicului său, preotul Sansalas, figură religiosaă cunoscută și respectată la acea vreme. Dar a urmat și sfaturile altui îndrumător duhovnicesc, preotul Gutticas. Și-a dus traiul pământesc în post și rugăciune, după Evanghelia lui Hristos. Era un tânăr chipeș, bun cu toată lumea, iubit de săteni, dar și de goții necreștini, stăpânitori ai acelor locuri. Datorită locului de proveniență i s-a tras și numele de „Gotul”, el nefiind got de neam, ci trăitor în ținutul sud-estic, stăpânit de poporul migrator got în acele vremuri. După moartea lui Constantin cel Mare, a urmat un puternic val de persecuții împotriva creștinilor. Goții păgâni au început asuprirea credincioșilor din teritoriile aflate sub stăpânirea lor. Așa se face că, prin anul 372, aflați în Postul Mare, creștinii au fost siliți să mănânce carnea adusă drept jertfă idolilor păgâni. Cine refuza era uciz. Sfântul Sava Gotul a refuzat categoric, îndemnându-i și pe ceilalți să nu pice în cursa diavolească. Înaintea Sfintelor Paști, păgânii umblau din sat în sat, progonindu-i pe cei care-și mărturiseau credința în Hristos, în încercarea de a-i determina să renunțe la Taina Botezului. În a treia noapte după Înviere, hoarda păgână s-a năpustit asupra casei preotului Sansalas, unde se afla și dascălul Sava. Amândoi au fost dezbrăcați, biciuiți și umiliți, fiind lăsați apoi aproape fără suflare. În să credința lor nemărginită i-a salvat de la pieire. Văzând asupritorii că Sava nu poate fi înfrânt nicicum, au hotărât să-l înece în apa Buzăului, cu un pietroi uriaș legat de gât. După ce s-a sfârșit, păgânii l-au scos din apă și l-au lăsat pe mal. Mai târziu, a fost înhumat de către creștini. Curajul lui a făcut înconjurul lumii, așa încât Sfântul Vasile cel Mare a cerut ca moaștele Sfântului Sava să fie aduse în cetatea Capadociei. Azi, Sfântul Sava este patronul spiritual al Buzăului, unde există și catedrala cu hramul său. ***Rugăciune către Sfântul Mucenic Sava de la Buzău*** Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinerețe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoințe și pătimiri pentru dreapta credință. Adu-ți aminte de toți binecredincioșii țării noastre, ca și noi să dobândim milă și har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător, în ziua cea mare a dreptății lui Dumnezeu, care va să vină. Ajută-ne, Sfinte Mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cerești și să cugetăm mereu la cele veșnice, pentru ca și noi să ne învrednicim a moșteni împărăția cea cerească, împreună cu toți sfinții. Amin!

loading...